VIKTORINA ,,MANO TĖVYNĖS PRAEITIS“

     Mūsų  mokyklos  bibliotekoje  jau tapo tradicija  kiekvienais  metais  rengti  viktoriną, skirtą  Knygnešio dienai paminėti.   Atsižvelgiant  į  tai, kad  be  Knygnešio dienos,  vasario – kovo mėn. yra minimos  labai svarbios valstybinės  šventės  - Vasario  16-oji   ir  Kovo  11-oji,  viktorinos    klausimų  apimtis  buvo  didesnė.

    Kovo  mėn.  16d. vykusioje  viktorinoje  dalyvavo  4a, 4b, 4c klasių   komandos,  po  penkis   mokinius  kiekvienoje. Visos  komandos  atėjo  šventiškai  nusiteikusios ir gerai dalykiškai pasiruošusios. Mokiniai  puikiai orientavosi  svarbiausiuose  praeities istoriniuose įvykiuose, vardino  senosios  Lietuvos valdovus, jų nuveiktus darbus. Nepamiršta ir pirmoji lietuviška  knyga, ir  žymiausieji  Lietuvos šviesuoliai, kovoję  dėl  tautos išlikimo  spaudos draudimo  metais. Praturtinantys  buvo  viktorinos  klausimai apie  Vasario 16-osios  ir  Kovo 11- osios datas, jų svarbą. Dalyvių atsakymus  balais  įvertino komisija, kurią sudarė mokytojos Asta  Marcinkevičienė,  Genutė  Matonienė  ir socialinė pedagogė  Inga  Šimkuvienė.  Pralaimėjusių  nebuvo, nes tik paskelbus  klausimą, kildavo beveik  visų  dalyvių  rankutės. Pirmumu pasižymėjo 4b kl. komanda, Visi  viktorinos dalyviai  buvo apdovanoti   atminimo  dovanėlėmis.
   Ruošdamiesi renginiui, mokiniai praturtėjo žiniomis  apie  Tėvynę. Renginiui pasibaigus, visi dalyviai buvo patenkinti  turiningai  praleistu  laiku.
  Dėkoju  ketvirtųjų  klasių mokytojoms Laimutei  Stasiūnienei,  Astai  Pranukevičienei ir Vilmai Ruzginaitei,  padėjusioms savo  mokiniams  gerai pasiruošti  viktorinai,  dėkoju vertintojų  komisijos  narėms,   vertinusioms atsakymus.

                                                                                                     Bibliotekininkė Birutė  Lančinskienė