Vievio Jurgio Milančiaus pradinė mokykla paminėjo Knygnešio dieną

Knygnešio dienai skirti  renginiai Vievio Jurgio  Milančiaus pradinėje mokykloje prasidėjo vasario mėnesio pabaigoje. Mokykla paskelbė respublikinį  piešinių  konkursą ,,Knygnešiai žodį  nešė  kaip  duoną“.

Kovo 15d. mokyklos bibliotekoje organizuota viktorina tema ,,Jie  gynė  lietuvišką žodį“. Dalyvavo visų  trijų  trečiųjų  klasių mokinių  komandos. Vaikai  buvo  gana gerai pasiruošę, mokėjo paaiškinti,koks laikotarpis buvo  spaudos draudimas Rusijos caro  valdomoje  Lietuvoje. Viktorinos  dalyviai ne tik išvardijo  žymiausius knygnešius, žinojo  apie slaptąsias  mokyklas, pirmuosius  nelegaliai leidžiamus  laikraščius, bet ir  sugebėjo įvertinti tai, už  ką šiandien  esame  dėkingi  knygnešiams. Mokinių  atsakymų  vertintojai, kurių  tarpe  buvo  ir  mokyklos direktorė  Alma Reklaitienė, pasidžiaugė gerais    atsakymais. Visos  komandos  gavo nedideles  dovanėles, džiaugėsi  turiningai  praleidę  laiką.
Ketvirtokai žiūrėjo ir  aptarė   vaidybinį  filmą ,,Knygnešys“. Mažiausieji mūsų  mokyklos mokinukai  kartu  su  mokytojomis aplanė  Vievio  kapinėse  palaidoto  knygnešio  Jurgio Milančiaus kapą. Pirmokai  uždegė  žvakeles ir  susikaupę  prisiminė  miesto  šviesuolį, kurio vardu pavadinta mūsų mokykla.
Mokyklos bibliotekoje veikė  spaudinių  parodėlė  apie  knygnešius, kurią lankė visų  klasių  mokiniai.
Knygnešio diena mūsų  Vievio Jurgio Milančiaus  pradinėje  mokykloje tapo tradicija.

                                                                                      Bibliotekininkė Birutė  Lančinskienė