STANDARTIZUOTI TESTAI 4 KLASIŲ MOKINIAMS

      Standartizuotų testų tikslas – sudaryti sąlygas mokykloms ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti.

   Nacionalinis egzaminų centras (toliau NEC), siekdamas skatinti savivaldybes ir mokyklas naudotis standartizuotais testais, tobulinti mokinių pasiekimų testavimo procedūras ir plėsti standartizuotų testų duomenų panaudojimą ugdymo kokybei gerinti, 2014-2015 m. m.  vėl vykdo veiksmo tyrimą „Standartizuotų testų taikymas savivaldybėse 2015 m.“
Elektrėnų savivaldybė šiais metais taip pat pageidavo dalyvauti tyrime ir teikė paraišką dalyvauti minėtame veiksmo tyrime (dalyvaus 40 savivaldybių iš 60, 2013–2014 m. m. dalyvavo 23 savivaldybės iš 60).
Šiais metais testavime dalyvaus Vievio pradinės mokyklos trijų 4-tų klasių bei Lazdėnų, Kazokiškių ir Pakalniškių skyrių 4-tų klasių mokiniai.

STANDARTIZUOTŲ TESTŲ VYKDYMO GRAFIKAS 2014-2015 M. M.

Standartizuotas testas

Testo vykdymo data

Trukmė

Skaitymas

2015 m. balandžio 28 d.

45 min.

Rašymas

2015 m. balandžio 29 d.

45 min.

Pasaulio pažinimas

2015 m. balandžio 30 d.

45 min.

Matematika

2015 m. gegužės 5 d.

45    min.

Informaciją apie standartizuotus testus ir jų vykdymą galima rasti   http://www.egzaminai.lt/343/  arba kreiptis į klasės mokytoją.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Jūratė Mikalauskienė