SKIRIAMA POETO BERNARDO BRAZDŽIONIO 110 METŲ JUBILIEJUI...

          Vievio pradinėje mokykloje  2017.02.09,  2a kl. mokinio  Aisčio  Jodkos  atliekamu kūriniu fleita , prasidėjo literatūrinė popietė ,,Myliu aš Tėvynę“, skirta  poeto Bernardo Brazdžionio 110- siomis  gimimo   metinėms.

    Renginio vedėjos- moksleivės  Simona  Zagorskaitė,3a kl. ir  Ieva  Vaitkevuičiūtė,4b kl. popietės dalyvius supažindina su  gana sudėtingu, poeto  nueito  ilgo gyvenimo keliu.  Pirmieji  kūdikystės metai Lietuvoje, toliau kelionė su šeima   į Ameriką, po šešerių metų -  vėl  atgal į Lietuvą...
Šeima   įsikūrė  Žadeikiuose, Pasvalio rajone. Čia  būsimas  poetas baigė pradinę mokyklą, čia prabėgo pačios gražiausios  jo  dienos. ,,Žadeikiai – mano brangioji tėviškė, į ją dažnai  parbėga mano  mintys“, šiais poeto pasakytais  žodžiais  prabyla  vedančioji  Ieva ir  pristato  Danieliaus  Cibulsko  deklamuojamą  Vytės Nemunėlio eilėraštį  ,,Apie Žadeikių mokyklą“. Tolimesnis  Brazdžionio  gyvenimo kelias – mokslas  Biržų gimnazijoje, čia parašyti pirmieji poeto eilėraščiai,  studijos  Vytauto Didžiojo universitete, pirmasis išleistas eilėraščių  rinkinys ,,Baltosios dienos“. Deklamuojami   skambūs,  žaismingi,  gamtos bei kaimo vaizdais  nuspalvinti  poeto eilėraščiai: ,,Dėdė  rudenėlis“,  ,,Be saulutės“,  ,,Vakar snigo, vakar  šalo“,  ,,Ar pavasaris  jau“,,,
Trys pieštukai“ ir kiti linksmi ,  vaikams gerai suprantami,  eilėraštukai.   Nuo 1944 m. poetas  emigracijoje ,nes  jo  tėvynėje -   sovietinė okupacija. Eilėraščiuose , parašytuose  gyvenant  JAV, poetas ilgisi  Lietuvos, prisimena didingą  jos  istoriją,  bet niekada nepraranda  vilties,  kad  jo tėvynė  vėl  bus  laisva,  kad  į  ją  sugrįš. Padeklamuoti eilėraščiai:
,Vasaros  laiškas“,  ,,Lietuvos  vaikai“,  ,,Vytautui“,  ,,Grįšim, grįšim...“,  ,,Myliu aš tėvynę“.
Ruošiantis literatūrinei  popietei,  norinčių deklamuoti buvo daug,  vaikai stengėsi ,  kad tik gerai pavyktų.  Renginyje eilėraščius deklamavo: 1c kl. mokiniai:  Rokas Andriulionis,  Ignė  Grybauskaitė, Rūta- Marija  Papiliauskaitė ir Saulė Šiaulytė ,  2a kl.-Ernesta  Neverovska ,3a kl.- Akvilė  Gumbytė ir  Augustė  Sajetaitė.,3c kl. -  Karolina Karpavičiūtė, Sandra Kuncevičiūtė  ir Tautvydas Žigas, 4b kl. :  Ineta Bedulskytė, Austėja Pažėraitė,  Gabija   Šimkutė,  Ineta  Veličkaitė,  jau minėtas Danielius   Cibulskas ir Saulė  Buikutė, 4c kl.
  Pabaigai  eilėraštį  ,,Mano  vytis  ir  trispalvė“, mojuodamas  vėliavėle,  deklamuoja  1c  kl. mokinukas  Matas  Valys.     Iš renginio vaikai skirstėsi  daug  sužinoję  apie  mūsų  literatūros  klasiką,  išgirdę  skambius, nuotaikingus    poeto Bernardo  Brazdžionio eilėraščius.

Bibliotekininkė B.Lančinskienė