Respublikinio konkurso „Visa mokykla šoka“ atgarsiai

Vievio pradinė mokykla skiria didelį dėmesį mokinių pilietiškumui, meniniam ugdymui. Mūsų mokyklos bendruomenė noriai sutiko dalyvauti respublikiniame konkurse „Visa mokykla šoka“, kurį organizavo Lietuvos nacionalinis kultūros centras ir kuriame dalyvavo virš šimto Lietuvos mokyklų. Šokio pamokose rinkomės smagius šokius, kuriuos vaikai nori šokti, ruošėsi visi – nuo priešmokyklinukų iki ketvirtokų, iš viso 14 klasių.

Prisijungė ir tėveliai su bičiuliais, jiems taip patiko šokti tradicinius šokius, kad ir dabar, trečiadienio vakarais, renkasi mokykloje ir šoka, ir ne tik lietuviškus šokius. Mielai šoka latvių „Diksitį“, estų „Subotą“ ar prancūzišką „Mazurką“.
Mokiniai tradicinius šokius šoko Vasario 16-os šventiniam renginyje, mokyklos Kaziuko mugėje, o finalinį koncertą, kuriame šoko visa mokyklos bendruomenė, skyrėme Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventei – Kovo 11- ai ir pavadinome “Šokam Lietuvai”. Koncertą pradėjo 17-os mokytojų grupė aukštaitišku šokiu „Kukanuška“, sulaukusi audringo mokinių palaikymo. Mokiniai šoko klasių grupėmis, nuotaikingai perteikė tradicinio lietuviško šokio dvasią ir sulaukė šiltų plojimų iš draugų ir svečių. Kiekviena klasė gavo mokyklos direktorės padėką už lietuviškų tradicijų puoselėjimą ir aktyvų dalyvavimą respublikiniame projekte „Visa mokykla šoka“. Apie visą paruošiamąjį darbą, repeticijas, šventę sukūrėme filmuką, kuriame atsispindėjo visa konkurso eiga.
Birželio 2 dieną, paskelbus konkurso rezultatus, Vievio pradinei mokyklai skirtas specialus prizas  „Už masiškiausią šokių renginį“, o konkurso apžvalgoje pažymėta, kad šoko ne tik vaikai, bet ir pedagogai bei tėveliai. Sveikiname visą Vievio pradinės mokyklos bendruomenę su puikiais pasiekimais ir džiaugiamės tradicinio šokio puoselėjimu mūsų krašte.

 Dijana Petkevičienė
Vievio pradinės mokyklos
Šokio mokytoja metodininkė