Programos „MES GALIM“sklaida

    Balandžio – gegužės mėn. Vievio pradinės mokyklos Lazdėnų skyriuje buvo įgyvendinama vaikų socializacijos programa „Mes galim“, kuri finansuojama Elektrėnų savivaldybės.
   Programos tikslas – padėti kaimo mokiniams ugdyti socialinius įgūdžius. Jų ugdymas yra prevencinė veikla, kuria siekiama išvengti tam tikrų socialinių problemų dar prieš joms atsirandant. Neigiami socialiniai veiksniai ypač pavojingi vaikams, kurių vertybinė sistema dar labai trapi ir neatspari neigiamai socialinės aplinkos įtakai. 

Atsižvelgiant į tai, Lazdėnų skyriaus mokiniai kartu su mokyklos socialine pedagoge Inga Šimkuviene kartu mokėsi bendravimo, pozityvaus elgesio įgūdžių. Kiekvieną trečiadienį skyriuje vyko socialinio pedagogo užsiėmimai, kurių metu vyko praktiniai užsiėmimai padedantys vaikams mokytis:
pozityvaus elgesio įgūdžių: kaip būti dėmesingam kitam, kaip nuspręsti, kuo užsiimti;
bendravimo įgūdžių: kaip pasiūlyti, paprašyti padėti, įsitraukti į bendrą veiklą;
savo ir kitų jausmų suvokimo įgūdžių: kaip suprasti, ką jaučia kitas ir parodyti, jog supratai, kaip išreikšti savo jausmus.
      Programa buvo siekiama kuo daugiau vaikus įtrauktį į bendrą veiklą, kurią įgyvendinti galima tik bendradarbiaujant tarpusavyje. Sukurtas bendras programos plakatas „Mes galim“,  pagaminta „Žingsnių“ knyga kur buvo klijuojami kiekvieno užsiėmimo patys svarbiausi patarimai, kaip vaikams elgtis įvairiose situacijose, kad būtų galima išvengti problemų, konfliktinių situacijų. Užsiėmimai išsiskyrė tuo, kad kiekvienas vaikas prisisegdavo emblemą „Mes galim“.
   Gegužės 27 d. buvo suorganizuota edukacinė išvyka, kurios tikslas – supažindinti vaikus su Vievio miestelio įstaigomis, kuriose galima turiningai praleisti laisvą laiką po pamokų, kadangi kitais metais visi Lazdėnų skyriaus mokiniai atvyks mokytis į Vievį. Mokiniai  lankėsi Vievio vaikų dienos bei kultūros centruose, bibliotekoje.
   Išvykos tikslas – supažindinti vaikus su viešojo sektoriaus įstaigų teikiamomis paslaugomis, kurios turi teigiamą poveikį vaikų socializacijai.
   Gegužės 30 d. vaikų socializacijos programa „MES GALIM“ baigėsi. Paskutinio užsiėmimo metu kiekvienam vaikui socialinė pedagogė Inga įteikė  po atminimo dovanėlę ir lankstinuką,į  kurį buvo  sudėti  visi  žingsniai, kuriuos mokėmės projekto  metu. Kai jausite, kad nežinote, kaip pasielgti sudėtingoje situacijoje, visada atsiverskite jį ir tikrai rasite atsakymą.