Priešmokyklinio amžiaus vaikų Meninio skaitymo konkursas

        Š. m. balandžio 16 d. mokykloje vyko priešmokyklinio amžiaus vaikų meninio skaitymo konkursas, kuriame dalyvavo 16 skaitovų. Išrinkti penki originaliausi skaitovai, t.y. Meida Granickytė ir Vaineta Klerauskaitė (pedagogė Svetlana Kunauskienė), Gordijus Gervė ir Aistis Veščiūnas (pedagogė Rasa Bagdžiuvienė), Kamilė Lučkovskytė (pedagogė Rasa Dzingienė) balandžio 22 d. dalyvavo  konkurso  II-ajame savivaldybės etape , kuriame Vaineta Klerauskaitė užėmė II-ąją vietą.

                                                                                                                              Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                                                                                          Jūratė Mikalauskienė