Pradinio ugdymo II kurso studentų pamokos Vievio pradinėje mokykloje

  Balandžio 20d. į Vievio pradinę mokyklą atvyko pradinio ugdymo studijų programos II kurso studentai kartu su LEU Edukacinių tyrimų instituto direktore, Ugdymo pagrindų katedros doc. dr. Daiva Jakavonyte-Staškuviene. Mūsų mokykla palaiko ryšius su socialiniais partneriais ir glaudžiai bendradarbiauja.  Būsimieji pradinių klasių mokytojai visose pirmokų ir trečiokų klasėse vedė lietuvių kalbos ir pasaulio pažinimo pamokas.

Pamokos buvo įdomios, naudingos ir prasmingos tiek studentams, tiek mokiniams. Reflektuodami įgytas patirtis būsimieji mokytojai mielai dalijosi savo įspūdžiais. Pokalbio metu aptartos Lietuvos švietimo sistemos aktualijos, taip pat skirtingi Europos mokyklų modeliai. Kalbėta apie tai, iš kokių Europos mokyklų modelių ir ką galima būtų pasisemti ir pritaikyti Lietuvoje. Tai, kas buvo aptarta, sukėlė daug minčių, jausmų, apmąstymų. Taip pat studentai džiaugėsi ir mokykloje besimokančiais mokiniais, kurie aktyviai dalyvavo pamokose, stengėsi atliekant užduotis, mielai įsitraukė į veiklas. Būsimi kolegos dėkojo už suteiktą galimybę gauti tokios patirties. Džiaugėsi, kad mokyklos bendruomenė labai geranoriška, mokyklos darbuotojai labai noriai ir maloniai bendrauja, mokytojai bendradarbiauja.
Mes taip pat džiaugiamės, kad diena praleista  mūsų mokykloje, praėjo puikiai.Tikimės, kad tokie susitikimai suburs bendroms veikloms ir ateityje. Na, o  mokiniams ir studentams pamokos įsimins kaip įdomios, žaismingos  bei naudingos veiklos. Juk tai nauja patirtis ir dar vienas didelis žingsnis tobulėjimo link. Lauksim naujų susitikimų ir daug įdomių veiklų kartu.

Metodinės grupės pirmininkė
Asta Pranukevičienė