PIROTECHNINIŲ PRIEMONIŲ PREVENCIJA

  Artėjant Naujųjų metų šventėms rūpestį kelia prekyba pirotechninėmis priemonėmis ir jų naudojimas. Tačiau retas, kuris susimąsto, kiek žalos gali pridaryti atsainus požiūris į pirotechniką.

Visi sužalojimai, kurie padaromi dėl neatsargaus pirotechninių priemonių naudojimo, yra labai pavojongi ir sunkiai gydomi. Siekiant užkirsti kelią skaudžioms nelaimėms, gruodžio 16 dieną Vievio pradinėje mokykloje vyko pamokėlės, skirtos pirotechninių priemonių naudojimo prevencijai. Mokyklos socialinė pedagogė Inga Šimkuvienė kartu su Vievio policijos nuovados nepilnamečių inspektore Evelina Bliujiene rodė mokiniams filmą apie nesaugų elgesį su pirotechninėmis priemonėmis. Pamokėlių  metu nepilnamečių inspektorė  vaikams aiškino  kokie tyko pavojai neatsargiai elgiantis su pirotechninėmis priemonėmis. Mokyklos socialinė pedagogė kiekvienai klasei parengė po informacinį, prevencinį lapelį, skirtą pirotechninių priemonių prevencijai.

                             Linkiu Jums visiems ramių, saugių švenčių!
Socialinė pedagogė Inga Šimkuvienė