Dėkojame visiems atsiliepusiems į kvietimą dalyvauti organizuojamoje adventinėje parodoje „Kalėdų belaukiant...“.

Norime pasidžiaugti kūrybingiausiais darbais, kurie papuošė mūsų savivaldybės organizacijas. Dėkojame:

                                                        1 b klasės mokinio Roko Ramanecko šeimai
                                               PUG ugdytinio Augustino Apyvalos šeimai
                                                3b klasės mokinio Domanto Čiburo šeimai
                                                1c klasės mokinio Mariaus Šestavicko šeimai
                                            3b klasės mokinės Patricijos Rūkštaitės šeimai
 

                     Tikimės gražaus bendradarbiavimo ir aktyvumo kitose organizuojamose mokyklos parodose