Mokyklos mokinių pasiekimų apdovanojimų šventė

Kaip  nuostabu ir nepaprasta, kad per pusę mokslo metų galima tiek nuveikti: išmokti, atrasti, tobulėti, kopti aukštyn... Tai labai trumpas laiko tarpas, o nuveikta tiek daug...

Šiais žodžiais buvo pradėta mokyklos mokinių pasiekimų apdovanojimų šventė- tradicija tapusi šventė, kuri kasmet sukviečia šauniausius Vievio pradinės mokyklos mokinius. Šių mokslo metų I-ąjį pusmetį padėkos žodis skambėjo net 48 puikiai besimokantiems ir nepriekaištingai mokykloje besielgiantiems vaikams, taip pat dalyvavusiems olimpiadose, konkursuose, varžybose. Šventę pradėjo gausus „Dainorėlių studijos“ choras, vadovaujamas mokytojų Laimos ir Dalios Stasiūnienių. 

Tardama žodį mokyklos direktorė Alma Reklaitienė džiaugėsi, kad didelis gerų mokinių būrys susirinko salėje, kartu linkėjo geriausiems  nesustoti vietoje ir visada siekti užsibrėžto tikslo. Žodinę padėką už puikų mokymąsi ir nepriekaištingą elgesį mokykloje direktorė pareiškė 29 1-4 klasių mokiniams. Visi susirinkusieji bendruomenės nariai garsiai plojo mokyklos geriausiems.

Atskirai buvo pasidžiaugta puikiais pasiekimais savivaldybėje. Padėkos įteiktos 4c klasės mokinei Medai Jovaišaitei ir 4a klasės mokinei Urtei Demeškevičiūtei, kurios atitinkamai „Raštingiausio ketvirtoko“ bei rašto darbų konkurse „Žiemos etiudai“ užėmė III vietas. Už dalyvavimą savivaldybės kvadrato varžybose komandos, vadovaujamos sporto būrelių vadovių Janinos Malakauskienės ir Birutės Kulėšytės, nariams įteikti II vietos diplomai. 

Šventę vainikavo maloni staigmena – Vilniaus „Lėlės“ teatro aktorės B. M. Braškytės bei VšĮ Vievio kultūros centro bendrai pastatytas spektaklis, kuriame nemaža dalis vaidinusių jaunųjų aktorių buvo Vievio pradinės mokyklos mokiniai. 

                                                          Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, neformaliam ugdymui Inga Šumskienė