Literatūrinė popietė ,,Mūsų Maironis“

2017m. spalio 25 d. į Vievio pradinės mokyklos bibliotekoje vykusią  literatūrinę popietę,  paminėti  Jono  Mačiulio  Maironio 155-tąsias  gimimo  metines,  suisirinko ketvirtųjų klasių  mokinia iir jų mokytojos.

Renginys  prasidėjo mokinių  pasisakymais. 4a kl. .Simona  Zagorskaitė, 4b kl. Urtė  Stoškutė, 4c kl. Arnas  Marcinkevičius  apžvelgė  svarbesnius   poeto, kunigo, lietuvių  tautos  dainiaus Maironio biografijos momentus.  Pilniau susipažinti su  Maironio gyvenimu padėjo  pademonstruotas dokumentinis filmukas  ,,Mūsų  Maironis“.   Poetas  labai  mylėjo  Tėvynę, eilėraščiuose  atskleidė  jos  gamtos  grožį, norėjo,   kad  lietuviai  sužinotų, kaip  gyveno  mūsų  protėviai, kaip  jie  grūmėsi  už  savo  krašto  laisvę. Maironio  eilėraščius  deklamavo 4a kl. Akvilė  Gumbytė, Urtė  Kontarė, Augustė  Sajetaitė, 4b kl. Augustė  Kasperavičiūtė. Eilėraštiį - montažą ,,Nepriklausomybę  atgavus“ padeklamavo 4c kl.mokiniai: Gabrielė Ambraževičiūtė, Modestas  Gumbis,  Karolina  Karpavičiūtė, Irmantas  Paškevičius, Danas  Sakalaus- kas,  Martynas  Steiblys, Aidas  Sunelaitis.   Rengiui  baigiantis,  skambėjo   dainomis  virtusių Maironio eilėraščių įrašai. Skambant  dainoms  ,, Kur  bėga  Šešupė“ ir  ,,Lietuva  brangi“, pritarė  visi  renginio  dalyviai.  Taip  buvo  paminėta  viena  iš  žymiausių  19 –ojo -  20- ojo amž.Lietuvos  asmenybių, tautos  atgimimo  dainius, laisvės  šauklys  J.Maironis.

                                                                              Bibliotekininkė  B.Lančinskienė