Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre ATVIRŲ DURŲ DIENOS

Balandžio 13-23 d.
Maloniai kviečiame Jus apsilankyti mūsų Centro ikimokyklinėse
grupėse, priešmokyklinėse - IV gimnazijos klasėse:
Susipažinsite su Centro veikla.
Apžiūrėsite mokinių darbelių parodą „Pražydo pavasaris“.
Skirsime laiko Jūsų vaikui, Jūsų klausimams.
Konsultuositės individualiai su mokytojais ir švietimo
pagalbos specialistais.
Dalyvausite ir stebėsite pamokas, būrelių veiklą, švietimo
pagalbos specialistų užsiėmimus.
Susipažinsite ir praktiškai išbandysite regos techninės
pagalbos, mokytojų sukurtas ugdymo priemones.
Registracija el. paštu: pagalba@lasuc.lt
Daugiau informacijos: Ateities g. 44, Vilnius, tel. 85 2484100, el. paštas:
lasuc@lass.lt