Kad išvengtume skaudžių nelaimių...

       Artėjant Naujųjų metų šventėms rūpestį kelia prekyba pirotechninėmis priemonėmis ir jų naudojimas.Tačiau retas, kuris susimąsto, kiek žalos gali pridaryti atsainus požiūris į pirotechniką.
Visi sužalojimai, kurie padaromi dėl neatsargaus pirotechninių priemonių naudojimo, yra labai pavojomgi ir sunkiai gydomi. Siekiant užkirsti kelią skaudžioms nelaimėms, gruodžio 15 dieną Vievio pradinėje mokykloje vyko pamokėles, skirtos pirotechninių priemonių naudojimo prevencijai.
     Mokyklos socialinė pedagogė Inga Šimkuvienė kartu su Vievio policijos nuovados nepilnamečių inspektorę Evelina Bliujienė rodė mokiniams filmą apie nesaugų elgesį su pirotechninėmis priemonėmis. Pamokėlių  metu nepilnamečių inspektorė  vaikams aiškino  kokie tyko pavojai neatsargiai elgiantis su pirotechninėmis priemonėmis. Mokyklos socialinė pedagogė kiekvienai klasei parengė po informacinį, prevencinį  lapelį, skirtą pirotechninių priemonių prevencijai.
Kad išvengtume skaudžių nelaimių, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento specialistai pataria, kaip naudotis pirotechnikos priemonėmis.
Pirotechnikos gaminių nepirkite turgavietėse ar Savivaldybės uždraustose vietose. Prieš naudodami pirotechnikos priemonę atidžiai perskaitykite instrukciją. Iš pakuotės išimkite tik dalį petardų. Paketą tuojau pat uždarykite. Pirotechnikos gaminiai naudojami tik lauke. Sprogmenis uždekite kuo toliau nuo žmonių, pastatų ir automobilių. Naudodami fejerverkus minioje nenukreipkite jų į kitus žmones. Sprogmens ilgai nelaikykite rankoje. Uždekite ištiesta ranka ir tuojau pat atitraukite. Baterijas, raketas statykite tik ant lygaus, nedegaus paviršiaus. Sprogdindami raketas, vulkanus, fontanus, nukreipkite juos į viršų. Pavojų gali kelti nesuveikusios pirotechninės priemonės. Pirotechnikos gaminiams nesuveikus iš karto, daugiau nebandykite jų uždegti ir prieikite prie jų ne anksčiau kaip po 15 minučių. Neardykite sprogmenų, nes taipavojinga ne tik jums, bet ir aplinkiniams. Primename, kad vaikams iki 14 metų  pirkti ir naudoti pirotechnines priemones grietai draudžiama !
 

                                       Linkiu Jums visiems ramių, saugių švenčių ! Socialinė pedagogė Inga Šimkuvienė