Išvyka į Martyno Mažvydo biblioteką

Prasidėjus akcijai ,,Metų knygos rinkimai 2017“,Vievio pradinės mokyklos biblioteka įsigijo visas vaikų knygos penketuko knygas. Dalį jų gavome iš Labdaros ir paramos fondo ,,Švieskime vaikus“, visą knygų vaikams penketuką padovanojo
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Minėtos knygos sudomino vaikus, visos jos yra skaitomos, už jas balsuojama. Mokykla aktyviai dalyvauja labiausiai patikusios lietuvių autorių knygos rinkimuose.

Mokyklos bibliotekos skaitytojai labai apsidžiaugė, atsiradus galimybei nuvykti į nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką, susitikti su apysakos ,,Brolis, kurio nereikėjo“ autore Gaja Guna Ekle. Sausio 17 d. grupė 3 - 4 klasių mokinių, lydimi mokytojų, apsilankė nacionalinėje bibliotekoje Vaikų ir jaunimo literatūros departamente. Buvome labai maloniai priimti. Mus sutiko miela, besišypsanti, draugiškai nusiteikusi Gaja Guna Eklė, ir pakvietė į vieną bibliotekoje skirtų vaikams erdvių. Labai jaukioje aplinkoje, visiems patogiai susėdus, prasidėjo pokalbis su autore. Gaja Guna Eklė skaitė ištraukas iš savo knygelės. Kadangi apysaka ,,Brolis, kurio nereikėjo“ paliečia gana sudėtingus santykius šeimoje, kai tėvai įsivaikina berniuką iš globos namų, tapusį sūnaus Gvido įbroliu, tai ir knygelę skaičiusieji, ir neskaičiusieji mokinukai drąsiai reiškė savo nuomonę, atsakinėjo į autorės klausimus, darė išvadas. Galiausiai pokalbis pakrypo apie kitas perskaitytas knygas, matytus kino filmus. Vaikams labai patiko, kad ir Gaja Guna Eklė jų skaitytas knygas yra skaičiusi, bei filmus mačiusi. Susitikimas su autore buvo labai šiltas, draugiškas. Visiems vaikams Gaja Guna Eklė padovanojo autografus, mes autorei - suvenyrą iš Vievio.
Kviečiame visus pradinukus skaityti knygų vaikams penketuką, ir aktyviai balsuoti už labiausiai patikusią.

Bibliotekininkė Birutė Lančinskienė