Iškilmės Vievio pradinėje mokykloje...

Kovo 7 d. į Vievio pradinės mokyklos kiemą sugūžėjo daugybė svečių: Elektrėnų sav. VVG atstovai A.Ališauskas ir I.Petkevičienė,  administracijos direktoriaus pavaduotojas V.Ratkevičius, Švietimo paslaugų centro direktorė V.Mikalajūnienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė J.Kielienė, Vievio šv. Onos parapijos klebonas A.Kelmelis, seniūnas Z. Pukėnas, Vievio kultūros centro direktorė A.Stepankevičiūtė, Vievio meno mokyklos direktorė A.Dmukauskienė, Vievio bendruomenės centro pirmininkas D. Mlečka,  Vievio pradinės mokyklos direktorė A.Reklaitienė, administracijos atstovai bei mokyklos darbuotojai. Šventės svečiai sveikino mokyklos bendruomenę su projekto „Viešosios erdvės sutvarkymas prie Vievio pradinės ir meno mokyklų“ pabaiga.

Šventę pradėjo Elektrėnų meno mokyklos pučiamųjų orkestras (vadovas mokyklos direktorius E. Petkevičius). Tradicines juosteles prie trijų įvairiaspalviais balionais papuoštų vartų perkirpo V.Ratkevičius, A. Kelmelis ir Z. Pukėnas. Direktorė A. Reklaitienė padėkojo visiems, kurie padėjo vykdyti mokyklos viešosios aplinkos sutvarkymo projektą ir pakvietė susirinkusius į šventinį koncertą, skirtą Kovo 11 dienai paminėti.

Koncertą vedė ketvirtokai M. Kinderevičius ir E. Martišauskaitė. Pradinukai padainavo dainas „Baltas paukštis“, „Giedu dainelę“, „Gražiausios spalvos“, šokių grupė „Boružėlės“ pašoko maršą, „Gyvaterą“, ketvirtokai ir trečiokai – „Melniko valsą“ ir „Abelytę“. Tarp dainų, eilių ir šokių su gražiomis kalbomis, padėkomis ir palinkėjimais vis įsiterpdavo šventės svečiai. Koncerto pabaigoje visi  šventės dalyviai susikabino rankomis, apjuosė salę ir sudainavo bendrą dainą „Kokia nuostabi, Lietuva, esi“. Šventę vainikavo ir vaikus pradžiugino pauškučių lietus, kuriuos mokyklai padovanojo rėmėjai A. ir E. Virpšai.