Atmintis gyva, nes liudija...

        Solidarizuodamiesi su visa tauta, Sausio 13-ąją prisijungėme prie respublikos mastu organizuojamos akcijos „Atminti gyva, nes liudija“: uždegėme atminimo žvakeles mokyklos languose, pirmosios pamokos metu kiekviena klasė pagerbė žuvusiųjų už mūsų tautos laisvę atminimą, kalbėjo apie sausio 13-osios įvykius,  mūsų tautos pasiaukojimą ir vienybę tomis dienomis. Vėliau, pasipuošę pačių pasidarytais neužmirštuolių žiedais, susirinkome  prie improvizuoto televizijos bokšto, papuošto spalvingais mūsų mokinių  piešiniais.

 Visi iš širdies ir labai susikaupę pagiedojome Lietuvos himną. Mokyklos direktorė Alma  Reklaitienė priminė sausio 13-ios įvykių reikšmę tautos gyvenime, kalbėjo apie mūsų pilietiškumo svarbą. Atminimo žodį tarė Vievio seniūnas Zenonas Pukėnas. Minėjimo pabaigoje, susikibę rankomis, dainavome dainas apie Lietuvą.
Kartu su šiuo minėjimu startavo Elektrėnų savivaldybės finansuojamas vaikų pilietinio ir tautinio ugdymo projektas „Lietuva mus augina“.
Gera buvo matyti, kaip spindėjo mūsų mokinukų akys klausantis pasakojimų ir dainuojant dainas. Tai teikia vilties, kad gyvos atminties ir meilės Tėvynei daigelis mažose širdelėse auga ir stiprėja.