Literatūrinė popietė Vievio pradinės mokyklos bibliotekoje

     Gruodžio 16 d. mokyklos bibliotekoje vykusi  literatūrinė popietė, skirta apžvelgti vaikų literatūros klasikų  kūrinius, kuriems  2015-ji metai yra jubiliejiniai.Renginyje dalyvavo ketvirtųjų klasių mokiniai,jų mokytojos Virginija Davidavičienė ir Elena Mikelinskienė, direktoriaus pavaduotojos ugdymui Jūratė Mikalauskienė ir Inga Šumskienė. Renginį vedė 4a kl. mokinės Vakarė Bliujūtė ir Mingailė Čirvinskaitė.

,,Perskaityta knyga visam laikui pasilieka mumyse, mums net nejaučiant“- tokiais poeto Justino Marcinkevičiaus žodžiais, pasakytais vedančiosios Mingailės, prasidėjo  literatūrinė popietė. Vakarė išvardijo visas jubiliejines knygas: tai L.Kerolio ,, Alisa stebuklų šalyje“,išleista prieš 150 metų, F.Burnett ,,Mažoji princesė“ – jai 110 metų,P.Cvirkos ,,Cukriniai avinėliai“- išleista prieš 80 metų, A.Lindgren knygos ,,Pepė Ilgakojinė“ – jai 70 metų ir ,,Mažylis ir Karlsonas, kuris gyvena ant stogo“ – jai 60 metų.Visos išvardintos knygos buvo demonstruojamos  bibliotekos parodėlėje.
Apie  ,,vyriausią knygą -  jubilijatę“, jos gimimo istoriją,apie mergaitės Alisos nuotykius pasakojo 4b kl. Gabija Klimaitė. L.Kerolio eilėraštį ,,Alisos nuotykiai stebuklų šalyje“ padeklamavo 3b kl. mok. Austėja Pažėraitė.4a kl. Adrija Kondratavičiūtė pasakojo apie ,,Mažosios princesės“pagrindinės veikėjos mergaitės Saros gyvenimo pokyčius.Po mylimo tėvelio mirties iš buvusios princesės- Saros ,  ji virsta Sara – elgeta, ir atsiduria Pelenės padėtyje.Pasikeitus gyvenimo sąlygoms Sara nepalūžo, ji išliko stipri, ori ir dar padėdavo kitiems likimo nuskriaustiems vaikams.
,,Tokios stiprybės kaip Saros, reikėtų pasimokyti kiekvienam. Ši knyga moko pamatyti ištiestą alkano vaiko  ranką ir nenusisukti. ,,Mažąją princesę“ siūlau visiems perskaityti,nes tai labai įdomi knyga“, - sakė baigdama Adrija.   Pasisakymuose apie Petro Cvirkos ,,Cukrinius avinėlius“, Astridos Lindgren knygas ,,Pepė Ilgakojinė“ ir ,, Mažylis ir Karlsonas, kuris gyvena ant stogo“, dalyvavo : 4a kl Ignas Kukta, 4b kl. Lėja Apanavičiūtė, Paulina Sabinaitė. Rokas Bogdanovas paskaitė ištrauką iš Cvirkos apysakos ,,Vaikų karas“.Visus renginio dalyvius sudomino knygos ,,Pepė  Ilgakojinė“atsiradimo istorija, kurią papasakojo Mingailė. Ketvirtokės Lėja, Vėtra ir Paulina inscenizavo ištrauką iš knygos ,,Pepė Ilgakojinė“, apie tai, kaip elgėsi Pepė nuėjusi į mokyklą. Su knygos ,, Mažylis ir Karlsonas, kuris gyvena ant stogo“ turiniu, pagrindiniais veikėjais, jų nuotykiais,pilnais šmaikštaus humoro,supažindino Paulina.
Visas knygas – jubiliejates aptarus, vedančiosios  Vakarė ir Mingailė kreipėsi į susirinkusius Per Mora  eilėraščio posmu; „ Skaitykim. Džiaugsmą ir paguodą gera knyga pasauliui duoda“. Pabaigoje  visi renginio dalyviai žiūrėjo animacinį filmuką ,,Karlsonas sugrįžo“

                                                                                                                                                                                      Bibliotekininkė Birutė Lančinskienė