Literatūrinė popietė mokyklos bibliotekoje, skirta rašytojų: Hju Loftingo, Selemono Paltanavičiaus, Juozo Marcinkevičiaus, Jeronimo Lauciaus jubiliejams,2016. 01.29

,,Kiekviena diena, praleista su mūsų  knyga  - šventė!” – tokiais Jeronimo Lauciaus žodžiais, prasidėjo rašytojų jubiliejams skirta literatūrinė popietė.
 Renginį vedė 4a kl. mokinės Mingailė Čirvinskaitė ir Adrija Kondratavičiūtė.
 Prieš 130 metų gimusio rašytojo Hju Loftingo gyvenimą ir kūrybą apžvelgė 4a kl. mok. Ignas Kukta.Pasakojimas  pailiustruotas ištrauka iš  Loftingo knygos ,,Daktaras Dolitlis ir jo gyvūnai“, kurią paskaitė  Ieva Sužiedėlytė, 4bkl.

Su  Juozo Marcinkevičiaus kūryba supažindino  Gabija Klimaitė, 4b kl.  J.Marcinkevičiaus eilėraščius; ,,Apie Begemotą, kuris bijojo skiepų“, ,, Ginčas vandenyne“, ,,Ruduo ir ežiukas“, ,,Kurmiukas“ deklamavo: Urtė Kontarė,  Augustė Sajietaitė, Simona Zagorskaitė- 2akl. Austėja Požėraitė - 3b kl.
Selemonas Paltanavičius – gamtininkas, fotografas, aplinkosaugininkas, radijo laidų vedėjas ir prozininkas, rašantis vaikams, švenčia 60 –ties metų jubiliejų, savo pasisakyme pažymėjo 4b kl. mok. Paulina Sabinaitė. Jis yra turbūt labiausiai gamtą jaučiantis rašytojas vaikams. Jau vaikystėje būsimas rašytojas sau pasižadėjo, kad kada nors pažins dar nepažintus augalus, paukščius ir kitus gyvūnus ir apie tai parašys knygas, kad kiti vaikai galėtų iš jų mokytis. Paulina paminėjo, kad S.Paltanavičiaus išleistos knygos ,,Pažinkime Lietuvos gyvūnus“,  ,,Eime į gamtą“, yra įrodymas, kad savo vaikystės pasižadėjimą  rašytojas vykdo. Gabija Šimkutė 3b kl.iš Paltanavičiaus pasakų knygelės ,,Aš turiu saulutę“ paskaitė  pasaką  ,,Kibukas“.
Apie septyniasdešimtmetį švenčiantį rašytoją J.Laucių  kalbėjo 4a kl. mok. Vakarė Bliujūtė. Pradėjęs rašyti pažintines knygas vaikams ,,Aš elektra“,  ,,Milžino gimimas“ ir kt.vėliau vaikams sukūrė   pasakų,  pjesių  rinkinius, eilėraščių dainų ir lopšinių rinkinius.Lauciaus eilėraštį  ,,Ateik prince“ skaitė  3b kl. Ieva Vaitkevičiūtė, o pasaką  ,,Pasaulio pabaiga“ labai vaizdingai paskaitė Lėja Apanavičiūtė 4b kl.Tęsdama pasakojimą  apie varnos iškranksėtą ,,galbūt pasaulio pabaigą“, Vėtra Bliūdžiūtė 4b, pasikvietė drauges ir  kartu sudainavo,, giesmininko strazdo“ sudėtą dainelę, paragino popietės dalyvius skaityti ne tik Jeronimo Lauciaus, bet ir kitų autorių – jubilijatų  knygas.

                                                                                                                              Bibliotekininkė B. Lančinskienė