VEIKLOS SRITYS

Mokyklos pagrindinės švietimo veiklos rūšys:

  • pagrindinė švietimo veiklos rūšis – pradinis ugdymas, kodas 85.20;

Kitos švietimo veiklos rūšys:

  • ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;
  • priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;
  • kultūrinis švietimas, kodas  85.10.20
  • sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
  • kitas niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;
  • švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

  • kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
  • vaikų dienos priežiūros veikla, kodas 88.91;
  • nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.