Po pamokų savo pomėgius mokiniai ugdo būreliuose

§  Sporto. Užsiėmimų metu skatinamas mokinių fizinis aktyvumas, didinamas fizinis pajėgumas, vyksta pasiruošimas savivaldybės ir šalies sportinėms varžyboms: kvadrato, „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“, šaškių ir kt.

§  Šokių: mergaičių grupė „Boružėlės“, „Aerobikos“, etnokultūros. Vaikai mokomi šokio pagrindų, užsiėmimai siejami su šiuolaikiniais menais, etnine kultūra. Išmoktus šokius vaikai parodo įvairiuose mokyklos, miesto, savivaldybės ir šalies renginiuose bei konkursuose.

§  Gamtos. Ugdomas gamtos pažinimas ir ekologinis raštingumas. Vaikai mokomi tinkamai bendrauti su aplinka, ją stebėti, atlikti bandymus. Organizuojamos ekologinės akcijos. Bendradarbiaujama su Vievio seniūnijos miškininkais, Lietuvos jaunųjų gamtininkų centru.

§  Religinio auklėjimo. Programos metu  supažindinami su tikėjimo tiesomis, stiprina pasitikėjimą Būtimi, atranda naują žmogaus ir pasaulio ryšį.

§  Dailės. Vaikai supažindinami su dailės technika, mokomi kūrybą pritaikyti kasdieniniame gyvenime. Dalyvauja įvairiose parodose.

§  Įdomiosios matematikos. Siekiama sudominti matematika. Vaikai mokomi matematiškai tirti problemas ir situacijas.

§  Kalbinės raiškos. Tobulinama kalba, individuali kalbinė kompetencija: eilėraščių deklamavimas, pasakų sekimas. Vaikai supažindinami su tautosakos lobynu. Nagrinėjama grožinė literatūra.

§   „Dainorėlių studija“. Užsiėmimų metu lavinamas balsas, muzikinė atmintis, kūno motorika, mokoma scenos kultūros.  Veikla atsispindi mokyklos organizuojamuose renginiuose, valstybinių švenčių minėjimuose.

§  Kompiuterinio raštingumo. Suteikiami darbo kompiuteriu įgūdžiai, praktiškai mokoma taikyti informacines technologijas.

§  Anglų kalba. Įvairiomis formomis lavinami anglų kalbos kalbėjimo įgūdžiai.Užsiėmimų veikla organizuojama pagal vaikų galimybes ir smalsumą.