Elektrėnų sav. Jurgio Milančiaus pradinės mokyklos 2020–2021 mokslo metų UGDYMO PLANAS

Elektrėnų sav. Jurgio Milančiaus pradinės mokyklos 2020 metų veiklos planas

Vievio Jurgio Milančiaus pradinės mokyklos 2019 -2023 m. strateginis planas

Vievio Jurgio Milančiaus pradinės mokyklos 2019 - 2020 m.m. ugdymo planas

Elektrėnų sav. Vievio pradinės mokyklos 2018 m. veiklos planas

Švitimo ugdymo programa

Vievio pradinės mokyklos 2016-2017 mokslo metų ugdymo planas

Vievio pradinės mokyklos 2015 - 2016 m.m. ugdymo planas

Metinis veiklos planas 2015m.

Strateginis planas 2013 -2018 m.