MOKYKLOS TARYBA

Tarybos pirmininkė -  Rita Vaitkevičienė, tel.nr. 865639046
Tarybos sekretorius - Dalia Pukalskienė

Nariai:

 1. Joana Šumskienė
 2. Virginija Davidavičienė
 3. Aušra Bliujienė
 4. Ramutė Petravičienė
 5. Notana Bradauskienė
 6. Birutė Kulėšytė
 7. Asta Marcinkevičienė
 8. Inga Kriaučiūnienė
 9. Dalia Stasiūnienė
 10. Asta Špakauskienė
 11. Danguolė Nenartavičienė
 12. Justina Baubienė