MOKYKLOS TARYBA

Tarybos pirmininkė - Justina Baubienė
Tarybos pirmininko pavaduotoja - Notana Bradauskienė
Tarybos sekretorė - Dalia Pukalskienė

Nariai:
1. Aušra Bliujienė
2. Virginija Davidavičienė
3. Birutė Kulėšytė
4. Inga Kriaučiūnienė
5. Asta Marcinkevičienė
6. Danguolė Nenartavičienė
7. Ramutė Petravičienė
8. Dalia Stasiūnienė
9. Asta Špakauskienė
10. Joana Šumskienė
11. Vilija Varankevičienė