MOKYKLOS TARYBA

Tarybos pirmininkė - Justina Baubienė

Tarybos sekretorė - Dalia Pukalskienė

Mokyklos tarybos nariai:

1. Virginija Davidavičienė

2. Venanta Jankauskienė

3. Regina Jurkevičienė.

4. Birutė Kulėšytė

5. Virginija Liepinytė - Medeikė

6. Asta Marcinkevičienė

7. Danguolė Nenartavičienė

8. Ramutė Petravičienė

9. Dalia Stasiūnienė

10. Virginija Šlajienė

11. Asta Špakauskienė

12. Jurga Tatarūnė

13. Vilija Varankevičienė

14. Violeta Važnevičienė