MOKYKLOS TARYBA

Tarybos pirmininkė - Jurga Tatarūnė

Tarybos sekretorė - Dalia Pukalskienė

Mokyklos tarybos nariai:

1. Virginija Davidavičienė

2. Venanta Jankauskienė

3. Virginija Liepinytė - Medeikė

4. Asta Marcinkevičienė

5. Ramutė Petravičienė

6. Dalia Stasiūnienė

7. Jūratė Blaževičienė