Pradinių klasių mokytojai

Pareigos Pavardė, vardas
Pradinių klasių vyr. mokytoja Davidavičienė Virginija
Pradinių klasių vyr. mokytoja Bagdžiuvienė Rasa
Pradinių klasių mokytoja metodininkė Šimkuvienė Rasa
Pradinių klasių vyr. mokytoja Kulešytė Birutė
Pradinių klasių vyr.mokytoja Uscilienė Gitana
Pradinių klasių vyr. mokytoja Matonienė Genė
Pradinių klasių vyr. mokytoja Mikelinskienė Elena
Pradinių klasių vyr. mokytoja Norkūnienė Vita
Pradinių klasių vyr. mokytoja Pranukevičienė Asta
Pradinių klasių vyr. mokytoja Stankienė Giedrė
Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Stasiūnienė Dalia
Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Stasiūnienė Laima
Pradinių klasių vyr. mokytoja Špakauskienė Asta
Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Vilkelienė Genė

Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogai

Pareigos Pavardė, vardas
Priešmokyklinio ugdymo padadogė metodininkė Kunauskienė Svetlana
Priešmokyklinio ugdymo padagogas Chveduk Stanislav
Ikimokyklinio ugdymo vyr.auklėtoja Postnovienė Rasuolė
Ikimokyklinio ugdymo vyr.auklėtoja Petravičienė Ramutė

Dalykų mokytojai

Pareigos Pavardė, vardas
Ankstyvosios anglų kalbos vyr. mokytoja Pukalskienė Dalia
Tikybos mokytoja metodininkė Bartytė Vidutė
Šokio mokytoja metodininkė Petkevičienė Dijana