Pradinių klasių mokytojai

Pareigos Pavardė, vardas Elektroninis paštas
Pradinių klasių vyr. mokytoja Davidavičienė Virginija virginija.dav@vieviopradine.lt
Pradinių klasių vyr. mokytoja Bagdžiuvienė Rasa rasa.bag@vieviopradine.lt
Pradinių klasių mokytoja metodininkė Šimkuvienė Rasa rasa.sim@vieviopradine.lt
Pradinių klasių vyr. mokytoja Dzingienė Rasa rasa.dzi@vieviopradine.lt
Pradinių klasių mokytoja Galambiauskaitė Dovilė dovile.gal@vieviopradine.lt
Pradinių klasių vyr. mokytoja Matonienė Genė gene.mat@vieviopradine.lt
Pradinių klasių vyr. mokytoja Mikelinskienė Elena elena.mik@vieviopradine.lt
Pradinių klasių vyr. mokytoja Pranukevičienė Asta asta.pra@vieviopradine.lt
Pradinių klasių vyr. mokytoja Stankienė Giedrė giedre.sta@vieviopradine.lt
Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Stasiūnienė Dalia dalia.sta@vieviopradine.lt
Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Stasiūnienė Laima laima.sta@vieviopradine.lt
Pradinių klasių vyr. mokytoja Špakauskienė Asta asta.spa@vieviopradine.lt
Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Vilkelienė Genė gene.vil@vieviopradine.lt
Pradinių klasių vyr. mokytoja Marcinkevičienė Asta asta.mar@vieviopradine.lt
Pradinių klasių mokytoja Kazlauskienė Ingrida ingrida.kaz@vieviopradine.lt
Pradinių klasių mokytoja Pačkauskienė Vitalija vitalija.pac@vieviopradine.lt

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai

Pareigos

Pavardė, vardas Elektroninis paštas
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Kunauskienė Svetlana svetlana.kun@vieviopradine.lt
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Bučienė Audinga  audinga.buc@vieviopradine.lt
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Ščiukaitė Laura  laura.sci@vieviopradine.lt
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Dambrauskienė Akvilė akvile.dam@vieviopradine.lt
Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Postnovienė Rasuolė rasuole.pos@vieviopradine.lt
Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja
Petravičienė Ramutė ramute.pet@vieviopradine.lt
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Klimantavičienė Viktorija viktorija.kli@vieviopradine.lt

Dalykų mokytojai

Pareigos Pavardė, vardas Elektroninis paštas
Anglų kalbos vyr. mokytoja Pukalskienė Dalia dalia.puk@vieviopradine.lt

Tikybos mokytoja metodininkė

Bartytė Vidutė vidute.bar@vieviopradine.lt
Šokio mokytoja metodininkė Petkevičienė Dijana dijana.pat@vieviopradine.lt

Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtoja

Pareigos Pavardė, vardas Elektroninis paštas
Auklėtoja                                 Blaževičienė Kristina kristina.bla@vieviopradine.lt
Auklėtoja Jankauskienė Kristina kristina.jan@vieviopradine.lt