Pradinių klasių mokytojai

Pareigos Pavardė, vardas
Pradinių klasių vyr. mokytoja Davidavičienė Virginija
Pradinių klasių vyr. mokytoja Bagdžiuvienė Rasa
Pradinių klasių mokytoja metodininkė Šimkuvienė Rasa
Pradinių klasių vyr. mokytoja Kulėšytė Birutė
Pradinių klasių mokytoja Dovilė Galambiauskaitė
Pradinių klasių vyr. mokytoja Matonienė Genė
Pradinių klasių vyr. mokytoja Mikelinskienė Elena
Pradinių klasių mokytoja Norkūnienė Vita
Pradinių klasių vyr. mokytoja Pranukevičienė Asta
Pradinių klasių vyr. mokytoja Stankienė Giedrė
Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Stasiūnienė Dalia
Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Stasiūnienė Laima
Pradinių klasių vyr. mokytoja Špakauskienė Asta
Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Vilkelienė Genė
Pradinių klasių vyr. mokytoja Marcinkevičienė Asta

Priešmokyklinio ugdymo pedagogai ir ikimokyklinio ugdymo auklėtojai

Pareigos

Pavardė, vardas
Priešmokyklinio ugdymo padadogė metodininkė Kunauskienė Svetlana
Priešmokyklinio ugdymo padagogė
Priešmokyklinio ugdymo padagogė Dzingienė Rasa
Ikimokyklinio ugdymo vyr.auklėtoja Postnovienė Rasuolė
Ikimokyklinio ugdymo vyr.auklėtoja Petravičienė Ramutė
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Jasaitienė Ilona

Dalykų mokytojai

Pareigos Pavardė, vardas
Anglų kalbos vyr. mokytoja Pukalskienė Dalia

Tikybos mokytoja metodininkė

Bartytė Vidutė
Šokio mokytoja metodininkė Petkevičienė Dijana