Mokykloje veikiančios nuolatinės komisijos ir darbo grupės

1. Vaiko gerovės komisija:

Vida Kandrotienė (direktoriaus pavaduotoja ugdymui) - pirmininkė

Inga Šimkuvienė (socialinė pedagogė) - narė

Stanislava Dobilaitienė (logopedė) - narė

Evlyra Sabaliauskienė (visuomenės sveikatos specialistė) - narė

Jovita Banevičienė (personalo specialistė) - sekretorė

2. Mokyklos vadovėlių ir mokymo priemonių užsakymo, įvertinimo ir nurašymo komisijos sudarymo

Asta Pranukevičienė (pradinių klasių mokytoja) - pirmininkė

Birutė Lančinskienė (bibliotekininkė) - narė

Genė Vilkelienė (pradinių klasių mokytoja) - narė

Laima Stasiūnienė (pradinių klasių mokytoja) - narė

Dovilė Galambiauskaitė pradinių klasių mokytoja) - narė

3. Viešųjų pirkimų komisija:

4. Mokytojų atestacijos komisija

Ingrida Tviragienė (direktorė) - komisijos pirmininkė

Dalia Stasiūnienė (mokytoja) - mokyklos tarybos atstovė

Virginija Davidavičienė (mokytoja) - mokyklos tarybos atstovė

Rasa Bagdžiuvienė (mokytoja) - mokyklos tarybos atstovė

Asta Pranukevičienė (mokytoja) - mokyklos tarybos atstovė

Elena Mikelinskienė (mokytoja) - darbuotojų atstovė