Elektrėnų sav. Vievio Jurgio Milančiaus pradinė mokykla dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis".  

 

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Mokykla aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių bei įrangos komplektais 1-4 kl. Priemonių komplektas, dar vadinamas "Gamtamoksline spinta", sudarytas iš įvairių priemonių. Priemonės prieinamos visų 1-4 klasių mokytojams ir mokiniams.

Mokytojų metodinėje grupėje aprobuoti mokyklos mokytojų parengti spintos priemonių aprašai bei bandymų-eksperimentų instrukcijos, kurios siejamos su programų turiniu bei temomis.
Mokytojai svetainėje https://www.vedlys.smm.lt/medziaga_mokytojams.html naudojasi parengtais 1-4 klasių pasaulio pažinimo veiklų aprašais.

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0079 ,,Atvirkščios pamokos“ metodo ir sistemingos individualizuotos mokinių pažangos stebėjimo sistemos taikymas mokinių individualiai pažangai“ 

PROJEKTĄ FINANSUOJA Europos socialinio fondo agentūra.
PROJEKTO VYKDYTOJAS: Biržų „Aušros“ pagrindinė mokykla
PROJEKTO PARTNERIAI:
•        Biržų Kaštonų pagrindinė mokykla;
•        Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos gimnazija;
•        Elektrėnų savivaldybės Vievio pradinė mokykla;
•        Klaipėdos r. Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazija.

Daugiau skaityti čia

Prisimenant istoriją, istorijai paliekant

Vievio Jurgio Milančiaus pradinėje mokykloje vykdomas EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas projektas „Prisimenant istoriją, istorijai paliekant“.
Vievio Jurgio Milančiaus pradinės mokyklos bendruomenė jau seniai puoselėjo mintį prisidėti prie savo gimtojo miesto Vievio ir jo apylinkių kultūros bei istorijos įamžinimo.

Daugiau skaityti čia