Neformaliojo švietimo užsiėmimai

§  Šokių: mergaičių grupė „Boružėlės“, etnokultūros. Vaikai mokomi šokio pagrindų, užsiėmimai siejami su šiuolaikiniais menais, etnine kultūra. Išmoktus šokius vaikai parodo įvairiuose mokyklos, miesto, savivaldybės ir šalies renginiuose bei konkursuose.