1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  

      Ruduo skaičiuoja moksleivių, tarp jų ir pirmokų, dienas mokykloje. Jau beveik 50 jų prabėgo. Artėjo  diena, kurios pirmokai nekantriai laukė.
     Spalio 16 d. mokykloje vyko moksleivio pažymėjimo įteikimo šventė. Šventėje dalyvavo mokyklos direktorė A. Reklaitienė, pavaduotojos I. Šumskienė ir J. Mikalauskienė, pirmokai, jų mokytojos,  2b klasės mokiniai, tėveliai.
           Eurobuso kelionė po Lietuvą – tai specialus mobilus projektas, kuriuo metu gyventojai gali susipažinti su praktiniais euro įvedimo aspektais, dalyvauti su euru susijusiose viktorinose bei interaktyviuose žaidimuose.
           Eurobusas iki lapkričio pradžios aplankys visas 60 Lietuvos savivaldybių,
    Informacija iš svetainės
           http://www.euro.lt/lt/apie-euro-ivedima-lietuvoje/eurobusas/
 
               

     Šių metų spalio 14-17 dienomis Vievio pradinėje mokykloje buvo pravestos prevencinės paskaitos tema-„Smurtas ir patyčios mokykloje“. Dažniausia patyčių forma yra apkalbėjimas, erzinimas bei prasivardžiavimas.

      Rugsėjo 30 d., Vievio lopšelio/darželio kvietimu, mes, 4a ir 4c klasių mokiniai ir mokytojos, dalyvavome Europos judėjimo savaitės bėgime, kurį organizavo Lietuvos Tautinis olimpinis komitetas.
     Pakiliai, sportiškai nusiteikę ir pasipuošę ryškiaspalve sportine apranga, keliavome į Vievio gimnazijos stadioną. Visi draugiškai bėgome mums skirtą atstumą pagal devizą ,,Svarbiausia – dalyvauti“.
     Judėjimo savaitę Lietuvos mokyklos ir darželiai surengė per 300 bėgimų, juose dalyvavo apie 50000 vaikų, pedagogų, tėvų, administracijos darbuotojų.

 

                                                                                                                                               Mokytoja  Genė Vilkelienė

 

      Rugsėjo mėnesį priešmokyklinio ugdymo klasėse vyko higienos įgūdžių formavimo pamokėlės.
Vaikučiai mokėsi taisyklingai plauti rankutes, valytis dantukus, žiūrėjo filmuką.
Visi gavo po dantų šepetuką. Vėliau piešė piešinukus. Geriausi atrinkti parodėlei. Tai Vainetos Klerauskaitės, Lukrecijos Malinovskytės, Anos Pavlovos, Deimos Simanavičiūtės, Vakarės Steponavičiūtės.
 
                                                                                                  Sveikatos specialistė E. Sabaliauskienė

    Šiais metais rugsėjo 8 - 12 dienomis Vievio pradinėje mokykloje vyko saugaus eismo savaitė, “Saugiai į mokyklą – saugiai į namus“. Jos metu mokyklos socialinė pedagogė, Inga Šimkuvienė, kartu su Vievio policijos nuovados nepilnamečių inspektore Evelina Bliujienė PUG ir 1 klasių mokiniams rodė filmuką, skirtą vaikų saugumui.

      „Ant rudenėjančio dangaus  pripieškim saulės spindulių,
       kad nebeliūdintų žmogaus rugsėjo žingsniai ir tikėkim,
       dienų spalvotame fone bus gera plaukt rudens upe“

    Saulėtą ir šiltą rugsėjo 1-osios rytą Vievio Šv. Onos bažnyčioje susirinko virš 300 Vievio pradinės mokyklos mokinių su tėveliais. Po šventų mišių, kurias laikė kunigas Povilas Tekorius, Vievio miesto aikštėje visi spalvotom kreidelėm kūrė piešinius Lietuvai ir draugiškai susikabinę rankomis dainavo M. Mikutavičiaus dainą „Trys milijonai“, taip paminėdami Baltijos kelio 25-ąsias metines. Vėliau grojant maršo ritmams vyko iškilminga Šeimų eisena, kurios metu Vievio gimnazijos abiturientai vedė pirmų klasių mokinukus  į  Vievio pradinę mokyklą.  Mokyklos kieme skambant Lietuvos Respublikos bei Vievio pradinės mokyklos himnams iškeltos Lietuvos trispalvė ir mokyklos vėliava.

Ant rudenėjančio dangaus pripieškim saulės spindulių,
kad nebeliūdintų žmogaus Rugsėjo žingsniai ir tikėkim,
dienų spalvotame fone bus gera plaukt rudens upe.

    Vievio pradinės mokyklos ir jos Lazdėnų bei Pakalniškių skyrių ketvirtų klasių mokiniai dalyvavo Standartizuotų testų taikymo mokyklose veiksmo tyrime ir gegužės mėnesį atliko lietuvių kalbos rašymo ir skaitymo bei matematikos standartizuotus testus.

      Gegužės 30 d. vyko ketvirtokų išleistuvės. Šiemet mūsų mokyklą baigė ir įgijo Pradinio ugdymo programą 61 ketvirtokas. Mokinius pasveikino mokyklos direktorė Alma Reklaitienė. Trečiokai atliko dainą - inscenizaciją iš ketvirtokų gyvenimo mokykloje.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16