1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Jau antrus metus Vievio pradinė mokykla prisijungia prie LR Prezidentės kvietimo Vasario 16 d. švęsti išradingai ir prasmingai.

      Standartizuotų testų tikslas – sudaryti sąlygas mokykloms ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti.

       2015-01-29 vykusioje 2014-2015 m. m. I pusmečio apdovanojimų šventėje už puikų mokymąsi ir nepriekaištingą elgesį mokykloje žodinė mokyklos direktorės Almos Reklaitienės padėka pereikšta 27 mokiniams:
 

        Solidarizuodamiesi su visa tauta, Sausio 13-ąją prisijungėme prie respublikos mastu organizuojamos akcijos „Atminti gyva, nes liudija“: uždegėme atminimo žvakeles mokyklos languose, pirmosios pamokos metu kiekviena klasė pagerbė žuvusiųjų už mūsų tautos laisvę atminimą, kalbėjo apie sausio 13-osios įvykius,  mūsų tautos pasiaukojimą ir vienybę tomis dienomis. Vėliau, pasipuošę pačių pasidarytais neužmirštuolių žiedais, susirinkome  prie improvizuoto televizijos bokšto, papuošto spalvingais mūsų mokinių  piešiniais.

Reikalingi dokumentai:
1. Tėvų ar globėjų prašymas (pildomas mokykloje)
2. Vaiko gimimo liudijimas (kopija)
3. Vaiko nuotraukos 3x4 (4 vnt.)
4. Vaiko sveikatos pažymėjimas (iki 2015-08-15)

    Dokumentai priimami nuo 2015-01-15

Dėkojame visiems už aktyvų dalyvavimą mokyklos projektinėje veikloje „Kalėdų žibintas“.
Norime pasidžiaugti kūrybingiausiais darbais, kurie papuošė mūsų savivaldybės organizacijas.

       Artėjant Naujųjų metų šventėms rūpestį kelia prekyba pirotechninėmis priemonėmis ir jų naudojimas.Tačiau retas, kuris susimąsto, kiek žalos gali pridaryti atsainus požiūris į pirotechniką.
Visi sužalojimai, kurie padaromi dėl neatsargaus pirotechninių priemonių naudojimo, yra labai pavojomgi ir sunkiai gydomi. Siekiant užkirsti kelią skaudžioms nelaimėms, gruodžio 15 dieną Vievio pradinėje mokykloje vyko pamokėles, skirtos pirotechninių priemonių naudojimo prevencijai.
     Mūsų mokyklos mokiniai dalyvavo konkurse ,,Sveikos gyvensenos piramidė“ Elektrėnų savivaldybės 1-4 klasių grupėje, kurį organizavo Elektrėnų visuomenės sveikatos biuras. Dalyvavo Kamilė Mukaitė, Iveta Sartanavičiūtė, Vilius Karsokas, Domantas Čiburas, Gabrielius Rapčinskas.
   Iš mokinių piramidžių buvo atrinkta viena, 4b kl. mokinio Domanto Čiburo, kuri  pristatyta į biurą ir nuo 2015-01-07 dienos su kitomis piramidėmis bus eksponuojama Elektrėnų kultūros centre.
 
                                                                                              Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė,
                                                                                              E. Sabaliauskienė
 
       Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti jau dvyliktus metus inicijavo Tarptautinės Tolerancijos dienos – lapkričio 16-osios paminėjimą Lietuvoje. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16