1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Jau antrus metus Vievio pradinė mokykla dalyvauja Respublikiniame Lietuvos vaikų ir jaunimo centro organizuojamame konkurse ,,MANO MOKYKLA GALI“.

Kovo 19 dieną  Vievio pradinėje mokykloje, kaip ir visose Lietuvos  įvairiose ugdymo įstaigose, startavo visą savaitę, t.y. kovo 19-25d., truksianti „Veiksmo savaitė Be patyčių - 2018“.  Mokyklos bendruomenę džiugina bendras visų mokyklos mokinių darbas – „Veiksmo savaitės“ linksmas veidelis .
Veiksmo savaitės Be patyčių tikslas - atkreipti dėmesį į patyčias, užkirsti joms kelią, padėti vaikams spręsti patyčių situacijas, neleisti joms atsirasti.
Šių metų  Vievio pradinės mokyklos mokiniai visą savaitę klausosi pamokančios istorijos „Skruzdėliuko Aniceto nuotykiai, kad niekas nesityčiotų“. Po kiekvienos dienos skaitynių klasių kolektyvai  su klasių vadovais aptaria perskaitytą situaciją, pasiaiškina.
Labai džiugu, kad šiemet keturios Vievio pradinės mokyklos klasės įgyvendina akredituotą ankstyvosios prevencijos programą „Obuolio draugai“, kuri yra skirta vaikų emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų ugdymui.

 

Vyr. socialinė pedagogė Inga Šimkuvienė

2018m. kovo  1 d. Vievio pradinėje  mokykloje svečiavosi  rašytojas Vytautas  Račickas, mokiniams  gerai  pažįstamas iš  mokyklos  bibliotekoje  esančių  knygų.
,,Gyveno  kartą  Lukošiukas“, ,,Šokoladas  iki pirmadienio“, ,,Jos  vardas  Nippė“ ir
kt. Šios  ir  kitos  rašytojo  Račicko  knygos  yra  vienos  iš  skaitomiausių. Ypač  populiari  knyga ,,Gyveno  kartą  Lukošiukas“. Ją  skaito ne  tik antrokai  - ketvirtokai, bet  ir  pirmokėliai. Susitikime  su  rašytoju  dalyvavo 3 – 4 kl. mokiniai, mokyklos direktorė Alma Reklaitienė, direktoriaus  pavad. Inga  Šumskienė,   mokytojos.
Rašytojas papasakojo  apie  savo  kūrybą, pristatė naujausias  knygas, atsakė į vaikus  dominančius  klausimus. Mokiniai  ir  mokytojos džiaugėsi  įsigiję rašytojo  knygų su  autografais.
Susitikimui skirtas  laikas prabėgo gana greitai. Mokiniai palinkėjo rašytojui sėkmingos  kūrybos, padėkojo už įdomiai, turiningai  praleistą  popietę.

 

                                                                                 Bibliotekininkė Birutė Lančinskienė

Paskutinę žiemos dieną kartu su mokytoja Asta Pranukevičiene Vievio pradinės mokyklos 3-4 klasių mokinių komanda vyko į Elektrėnų pradinės mokyklos organizuojamą  viktoriną - konkursą "Kalba gimtoji lūposna įdėta". Viktorina buvo skirta Lietuvos šimtmečiui. Mūsų komanda parsivežė garbingą pirmą vietą!
Ačiū mokiniams - Meidai Granickytei, Deimai Simanavičiūtei, Simonai Zagorskaitei, Augustinui Apyvalai ir Vytautui Grigoniui.

Mokytoja   A.Pranukevičienė

 

Prasidėjus akcijai ,,Metų knygos rinkimai 2017“,Vievio pradinės mokyklos biblioteka įsigijo visas vaikų knygos penketuko knygas. Dalį jų gavome iš Labdaros ir paramos fondo ,,Švieskime vaikus“, visą knygų vaikams penketuką padovanojo
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Minėtos knygos sudomino vaikus, visos jos yra skaitomos, už jas balsuojama. Mokykla aktyviai dalyvauja labiausiai patikusios lietuvių autorių knygos rinkimuose.

Gruodžio 13d. tradiciškai  mokykloje šventėme Šviesos dieną. Ta proga pirmokėliai susirinko prie gražiai papuoštos mokyklos eglutės. Čia jie klausėsi  trečiokų Vainetos, Meidos, Aisčio ir Martyno skaitomų eilių, pasakojimų, kodėl gruodžio 13-ąją švenčiame Šviesos dieną, minė mįsles apie saulę, ugnį, šviesą. Kiekvienai klasei buvo įteikta žvakelė, Šviesos Dienos ir sugrįžtančios saulės simbolis. Šventės pabaigoje pirmokai kartu su mokyklos direktore Alma Reklaitiene įžiebė Kalėdų eglutę.
O šaunieji trečiokai aplankė kiekvieną klasę, mokyklos bendruomenės narius ir padovanojo žvakeles ir šventinius linkėjimus.
Aplankėme ir kaimynus. Pasveikinome ir įteikėme žvakeles Vievio meno mokyklos ir Vievio seniūnijos darbuotojams.

 

                                                           Vyr. mokytojos G.Stankienė , D.Pukalskienė

Labai svarbi psichologinė sveikata  rudenį. Kokios emocijos mus lydi? Ar mes mokame gyventi laimingai? Pagal mokslinius tyrimus,  kūnas neabejingas jausmams. Jei juokiamės, organizme gaminasi laimės hormonai, jei liūdime, jis „vysta“ kartu su mumis.
Vievio pradinėje mokykloje vyko
AKCIJA „GERINKIME EMOCINĘ SAVIJAUTĄ“.

Literatūrinė  popietė ,,Kas  ji, Astrida  Lindgren“, skirta A.Lindgren  110 m. jubiliejui mokyklos  bibliotekoje  vyko 2017m. lapkričio 24 d.Dalyvavo  3-jų – 4-jų  klasių  mokiniai  ir  mokytojos.

2017m. spalio 25 d. į Vievio pradinės mokyklos bibliotekoje vykusią  literatūrinę popietę,  paminėti  Jono  Mačiulio  Maironio 155-tąsias  gimimo  metines,  suisirinko ketvirtųjų klasių  mokinia iir jų mokytojos.

   Vievio pradinės  mokyklos bibliotekoje 2017m. spalio 18 d. svečiavosi  poetė  Vilija Dobrovolskienė. Susitikime  su  poete  dalyvavo 3a,  3c,  3d klasių  mokiniai  ir jų mokytojos. Trečiųjų  klasių mokiniai,  pritariant  visiems  susirinkusiems, pasveikino poetę Lauros  Remeikienės  daina  ,,Ruduo“. Savos  kūrybos  eilėraštuką  padeklamavo  3c kl.mok. Kajus Vaicekauskas, eilėraščius  apie  rudenį – 3a kl, Ernesta  Neverovska  ir Nojus  Ambroževičius. Vėliau užsimezgė įdomus draugiškas vaikų  ir  rašytojos  pokalbis. Rašytoja  papasakojo  apie  savo  kūrybinę  veiklą, parodė  vaikams skirtas  savo  knygeles, paskaitė  keletą  eilėraščių, atsakinėjo  į  klausimus. Ypač vaikams  įdomu  buvo,  kaip  sukuriami  ir  rašomi  eilėraščiai, ar  ateityje poetė  dar parašys  eilėraščių  vaikams. Linksmi,  šmaikštūs atsakymai visiems  labai  patiko ir  sužadino  norą pamėginti  kurti  patiems.
   Susitikimui  skirtas  laikas   praleistas   turiningai,  pakilioje  nuotaikoje. Mokiniai  padėkojo  rašytojai,  atsisveikindami  palinkėjo  jai  ,,gero  rašymo“, sveikatos  ir  kūrybinės  sėkmės

                                                                                          Bibliotekininkė B.Lančinskienė

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14