Kontaktai

Mokyklos adresas:
Semeliškių g.38
LT - 21378 Vievis
 
 

Ingrida Tviragienė 

Direktorė

ingrida.tvi@vieviopradine.lt

Gintaras Jančiauskas

direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

ukvedys1975@gmail.com

Vida Kandrotienė

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

vida.kan@vieviopradine.lt

Daiva Žilionienė

vyr. buhalterė

daiva370@gmail.com

Aušra Čiburienė

raštinės vedėja

vievio.pradine@gmail.com

Jovita Banevičienė

personalo specialistė

Jovita.ban@vieviopradine.lt