Mokyklinė uniforma

~Informacija tėvams/globėjams ~
2015 m. birželio mėnesį mokykloje vyks mokyklinių uniformų mugė. Jos metu:
* nuo birželio 2 d. iki birželio 12 d. bus galimybė įsigyti/parduoti dėvėtas uniformas.
(Pastaba. Uniformas parduodantys asmenys
jas atneša su drabužių pakaba)

Laikas: nuo 10.00-12.00 val. bei 16.00-18.00 val.
Vieta: kreiptis į budintį darbuotoją.
* birželio 5 d. vyks matavimai
naujoms uniformoms įsigyti.
Laikas: nuo 10.00 val. iki 12.00 val.
Vieta: kreiptis į budintį darbuotoją.