VIEVIO PRADINĖS MOKYKLOS VAIKŲ TURIZMO RENGINIŲ ORGANIZAVIMO APRAŠAS