Mokyklos statistika

Vievio pradinėje mokykloje 11 - oje  klasių  ugdoma  239 mokiniai. Priešmokyklinio ugdymo grupėse –39 ugdytinių.Iš viso 278 vaikai.

Lazdėnų skyriuje – 2-3-4-oje jungtinėje klasėje ugdoma  9 mokiniai, mišraus amžiaus priešmokyklinio ugdymo grupėje - 11 ugdytinių.

Pakalniškių skyriuje – 2-3-4-oje jungtinėje klasėje ugdoma 7 mokiniai, mišraus amžiaus priešmokyklinio ugdymo grupėje - 9 ugdytiniai.

Kazokiškių skyriuje – 1-2-3-oje jungtinėje klasėje ugdoma 11 mokinių, mišraus amžiaus priešmokyklinio ugdymo grupėje - 11 ugdytinių.

Iš viso 336 vaikai. Iš jų: 156 mergaitės,180 berniukų.

(2012-2013 m. m. 306 vaikų: 143 mergaitės,163 berniukai).

2012-2013 m. m. nemokamą maitinimą gavo 91 vaikas.

2014 m. mokyklą baigs XIII laida – 66 ketvirtokai.

2014 m. į mokyklą ateis apie 70 pirmokų.

 

Mokykloje dirba 60 darbuotojų, iš jų:
direktorius, 2 pavaduotojai ugdymui,
pavaduotojas ūkio reikalams, vyr. buhalteris,
raštinės vedėjas, bibliotekininkas,
14 pradinių klasių mokytojų,
5 priešmokyklinio ugdymo pedagogai,
tikybos mokytojai, užsienio kalbų mokytojas, šokio mokytojas, logopedas, socialinis pedagogas, psichologas, techninio personalo darbuotojai.