Nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Vievio Jurgio Milančiaus pradinės mokyklos valgiaraštis 2020-2021 m.m.

Vievio Jurgio Milančiaus pradinės mokyklos valgiaraštis 2019-2020m.m.

Maitinimo organizavimas

Mokiniai turi teisę į:

  • nemokamus pietus, paramą mokinio reikmėms įsigyti ir į nemokamą maitinimą vasaros atostogų metu mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 VRP dydžio (525,00LT);
  • Atsižvelgiant į šeimų gyvenimo sąlygas (darbuotojui surašant buities tyrimo aktus), kai mokinys arba vienas iš tėvų turi negalią, šeimoje auga trys ir daugiau vaikų, auga su vienu iš tėvų, atsiradus šeimoje papildomų išlaidų ligos, nelaimingo atsitikimo ir kitais ypatingais atvejais mokiniai turi teisę į nemokamus pietus ir nemokamą maitinimą vasaros atostogų metu mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VPR dydžiai.

Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas iki mokslo metų pabaigos. Kad mokinys gautų nemokamą maitinimą nuo mokslo metų pradžios ir paramą mokinio reikmėms įsigyti, pareiškėjas gali kreiptis nuo liepos 1d. Jeigu šeima gauna soc. pašalpą, pareiškėjas pateikia laisvos formos prašymą socialinei paramai gauti.

Kreipimosi vieta. Elektrėnų savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravęs pareiškėjas dėl socialinės paramos mokiniams kreipiasi į Socialinės paramos skyriaus soc. darbuotoją seniūnijoje pagal gyvenamąją vietą.

Dokumentai, reikalingi paramai gauti:

  1. Prašymas – paraiška  gauti socialinę paramą mokiniams;
  2. Asmens tapatybės dokumentas;
  3. Vaikų gimimo liudijimai;
  4. Pažymos apie visų šeimos narių gaunamas pajamas (atsižvelgiant į aplinkybes arba už 3 paskutinius mėnesius iki kreipimosi mėnesio);
  5. Mirties liudijimas, jei pareiškėjas yra našlys (- ė);
  6. Ištuokos liudijimas, jei pareiškėjas yra išsituokęs (- usi);
  7. Kiti dokumentai atsižvelgiant į aplinkybes;