Vievio Jurgio Milančiaus pradinės mokyklos mokinių lankomumo apskaitos tvarkos aprašas