Vizija

Vievio pradinė mokykla – tai tolerantiška, optimistiška, geranoriška erdvė su besimokančia ir atvira kaitai mokyklos bendruomene, kuriai vaikas – asmenybė ir kūrėjas.

Misija

Tai – abipusis džiaugsmas: mažajam augti – dideliam auginti.

Filosofija

Kiekvieno veiklos kokybė – mokyklos kokybė.

Veiklos prioritetai

  • Ugdymo proceso tobulinimas ir kokybė
  • Visapusiškas asmenybės ugdymas
  • Materialinės bazės atnaujinimas ir turtinimas

Vertybės

Bendros vertybės ir tikslai. Mokyklos mokytojai, tėvai, mokiniai pripažįsta mokykloje puoselėjamas vertybes - pagarba kitam, tolerancija, atvirumas, atsakingumas, sąžiningumas, nuolatinis tobulėjimas - ir jomis grindžiama bendravimą mokykloje. Bendruomenėje priimtos taisyklės ir susitarimai yra kiekvieno bendruomenės nario garbės ir atsakomybės prieš kitus pareiga.

Iniciatyvymas.  Mokyklos bendruomenės nariai prisiima lyderio atsakomybę: jie pasirengę naujiems iššūkiams, inicijuoja pokyčius, ieško naujovių ir mokosi jas taikyti. Visi kartu siekia, kad mokykla taptų nauja idėjų , kokybiško ugdymo ir draugystės židiniu.

Profesionalumas. Mokyklos darbuotojai nuolat tobulina ir atnaujina profesines žinias. Darba su mokiniais, jų tėvais ir bendradarbiais grindžia atsakomybe, pasitikėjimu ir abipusiu supratimu bei pagarba.

Inovatyvumas. Mokytojai atviri naujovėms, ugdymo procese taiko šiuolaikines technologijas. Domisi miesto ir šalies mokytojų švietimo inovacijomis, nuolat vertina ir tobulina savo darbo procesus, siekia savo iniciatyva skleisti miesto ir šalies mokytojams

Atsakingumas. Kiekvienas suaugęs mokyklos bendruomenės narys yra atsakingas už mokyklos sėkmę, todėl prisiima atsakomybę už mokyklos darbo rezultatus, palaiko ir paremia mokyklos iniciatyvas, laikosi duoto žodžio, veikia kaip darni komanda, priima kritiką ir į ją reaguoja.