KONKURSAS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŪKIO REIKALAMS PAREIGOMS UŽIMTI

Skelbiamas konkursas

Elektrėnų savivaldybės Vievio pradinė mokykla (savivaldybės biudžetinė įstaiga; Semeliškių g. 38, LT-21378 Vievis; kodas 195007693) skelbia konkursą Elektrėnų savivaldybės Vievio pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigoms užimti.

Skelbimo data: 2017 m. spalio 12 d.

Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybė yra priskiriama A2 lygiui, kuriai reikalingas ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas.

Pareigybės paskirtis – vadovauti Elektrėnų savivaldybės Vievio pradinės mokyklos ūkinėsveiklos organizavimui, rūpintis ūkinio inventoriaus saugumu ir patalpų atnaujinimu, taip pat pastatų ir teritorijos priežiūra ir švara, viešaisiais pirkimais, darbų saugos ir sveikatos bei priešgaisrine sauga.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:
1. privalo turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo įgūdžių ūkio aptarnavimo srityje;
2. privalo turėti ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamojo darbo patirtį;
3. mokėti dirbti kompiuteriu, naudotis šiuolaikinėmis technologijomis, ryšio priemonėmis (MS Offise programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);
4. žinoti ir gebėti taikyti darbe Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, mokėti taikyti praktikoje viešųjų pirkimų procedūras,viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarką, gebėti tvarkyti viešųjų pirkimų dokumentus ir atlikti viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas;
5. žinoti pradinės mokyklos struktūrą, jos darbo organizavimą ir valdymą;
6. žinoti darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, darbo higienos reikalavimus bei apsaugos sistemos reikalavimus;
7. išmanyti apie organizacinės technikos, baldų ir kitų prekių įsigijimo bei panaudojimo galimybes, prekių, reikalingų darbui, rūšis, kokybę, medžiagų sunaudojimo ir nurašymo normas;
8. žinoti pirkimo – pardavimo sutarčių sudarymo ir įgyvendinimo būdus;
9. žinoti pakrovimo – iškrovimo darbų organizavimą, medžiagų sandėliavimą ir jų apsaugą;
10. žinoti pastatų, statinių, patalpų eksploatavimo, priežiūros, remonto ir profilaktikos atlikimo tvarką;
11. išmanyti sąmatų sudarymo, tvirtinimo ir įgyvendinimo būdus;

Pretendentas privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento 3. atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, ir šių dokumentų kopijas;
4. gyvenimo aprašymą;
5. užpildytą pretendento anketą (pagal Aprašo 1 priedą);

Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Atrankos būdas: testas žodžiu.

Skelbimas galioja 14 kalendorinių dienų nuo paskelbimo mokyklos interneto tinklalapyje (iki    2017 m. spalio 26 d.)

Planuojama konkurso diena – 2017 m. spalio 30 d. 14:00 val.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: informacija teikiama telefonu 8 528 27678 arba el.p.: vievio.pradine@gmail.com