Mokyklos istorija

XVII a. pradžioje kunigaikštis Oginskis Vievyje, savo dvare, pastatęs cerkvę ir vienuolyną, iš Vilniaus perkeltiems vienuoliams „liepė” laikyti spaustuvę ir mokyklą. 1633 m. Oginskio našlė Faina vienuolynui užrašė 1000 zlotų mokyklai įrengti. Tie metai laikytini mokyklos Vievyje pradžia.

Pirmoji Vievio miesto mokykla dokumentuose minima 1864 - 1865 metais. Tai buvo vieno komplekto “narodnoje učilišče”, skirta visam valsčiui, visai parapijai. Pirmais mokslo metais mokėsi tik 23 mokiniai-berniukai. Iki 1915 metų buvo dėstoma tik rusų kalba.

Kuriantis Lietuvos nepriklausomybei, 1918 metais įkuriama lietuviška 4 klasių pradinė mokykla. Pirmasis lietuviškos mokyklos vedėjas buvo knygnešys, išprusęs politikas, Vievio šviesuolis Jurgis Milančius.

1936 m. baigiamas statyti centrinis mokyklos pastatas Semeliškių gatvėje ir atidaroma septynmetė mokykla.
1944 m. išvijus hitlerininkus, Vievyje įkuriama progimnazija. 1949 - 1950 m. perorganizuojama į vidurinę mokyklą.
1961 m. pristatomas priestatas ir sporto salė.
1979 m. pastatomas naujas mokyklos pastatas Šviesos gatvėje.
2001 m. reorganizavus vidurinę mokyklą, vėl pradėjo veikti Vievio pradinė mokykla.
2002 m. pasiektas muilo burbulų pūtimo rekordas, užfiksuotas Lietuvos rekordų knygoje.
Nuo 2003 m. Lazdėnų ir Pakalniškių mažakomplektės pradinės mokyklos tapo Vievio pradinės mokyklos skyriais.
2003 m. duris atvėrė biblioteka.2004 m. įkurtas kraštotyros muziejus, atidarytas choreografijos kabinetas.
2005 m. atidaryta kompiuterių klasė,  Lazdėnų skyrius persikėlė į naują mokyklos pastatą.
2006 m. įrengtas anglų kalbos kabinetas.
2007 m. visoms klasėms nupirkti nauji mokykliniai suolai.
2008 m. pradėtas rengti mokyklos Vievyje renovacijos projektas. Renovuotos Pakalniškių skyriaus patalpos.
2009 m. Kazokiškių mažakomplektė pradinė mokykla tapo Vievio pradinės mokyklos skyriumi.
2010 m. vykdyta mokyklos Vievyje renovacija.
Mokykla pripažinta viena sportiškiausių pradinių mokyklų Lietuvoje (III vieta).
2011 m. kompiuterizuotos mokytojų darbo vietos. Paminėtas mokyklos veiklos 10-metis.
2012 m. įvykdyta mokyklų modernizavimo MTP plius programa: gauti nauji mokykliniai baldai, 
kompiuterinė ir organizacinė technika; įrengtas psichologo kabinetas.
2013 m. įrengtas socialinio pedagogo kabinetas; 
ES projekto lėšomis aptverta Vievio pradinės mokyklos teritorija nuo gatvės pusės;
ES ir savivaldybės lėšomis renovuotos Kazokiškių skyriaus patalpos, nupirkti nauji baldai,
kompiuterinė, vaizdo ir garso technika.

Tradicijos

Pirmosios mokslo metų dienos šventė
Mokinio pažymėjimo įteikimo šventė
Rudens derliaus šventė
Etnografinė vakaronė
Kalėdų šventė
Šeimos diena
Abėcėlės šventė
Sveikatinimo dienos
Turizmo diena
Ketvirtokų išleistuvės
Kaziuko mugė
Akcija „Saugiai į mokyklą-saugiai į namus“
Prevencinė diena
 

Minimos datos

Sausio 13-oji
Vasario 16-oji
Kovo 11-oji
Knygnešio diena
Žemės diena
Europos diena
Mokytojų diena
Šviesos diena