GERBIAMI MOKYKLOS BENDRUOMENĖS NARIAI, MOKYKLOS DRAUGAI IR RĖMĖJAI

2015 metais mokyklai paremti (už 2014 metus) buvo surinkta 3310,11 Eur. Surinktos lėšos buvo panaudotos mokinių ugdymui skirtų kopijavimo aparatų priežiūrai ir ugdymo turinio medžiagos kopijavimui skirtų miltelių kasečių įsigijimui bei pildymui (498,81 Eur), kopijavimo ir spalvoto popieriaus kiekvienai klasei įsigijimui (361,40 Eur), įsigyta 2 vnt. magnetolų (neformalaus švietimo užsiėmimams 167,98 Eur), 3 vnt. šviesos staliukų įsigijimui (267,00 Eur), projektoriaus (1 vnt.) su laikikliais ir laidais (2 vnt.), ekranų (2 vnt.) įsigijimui (680,02 Eur), tėvų švietimui (240,00 Eur), pašto ženklai ir banko išlaidos (20,56 Eur), mokyklos 15-mečio šventei organizuoti (321,58 Eur). Nupirktos ir išdalintos kalėdinės dovanėlės (saldainiai) visiems mokyklos mokiniams ir priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniams (618,55 Eur). Panaudota lėšų 3203,09 Eur.

Surinktų lėšų panaudojimas planuojamas ir už panaudotas lėšas atsiskaitoma Mokyklos tarybos posėdžiuose.

2016 metais (už 2015 metus) surinkta 3168,00 Eur. Mokyklos taryba nutarė lėšas naudoti tolimesniam kopijavimo aparatų ir jų priedų išlaikymui bei priežiūrai, kopijavimo popieriaus, projektorių ir ekranų kiekvienai klasei įsigijimui, gerinant pamokos kokybę.

Prašome ir šiais metais pervesti 2% savo pajamų mokesčio į mokyklos specialią sąskaitą. Jūsų pervestos lėšos labai padės gerinti mokinių mokymo(si) ir ugdymo(si) kokybę ir aplinką.

Iš anksto  DĖKOJAME visai mokyklos bendruomenei, draugams bei rėmėjams.

Pagarbiai

Vievio pradinės mokyklos tarybos pirmininkė                                                   Rita Vaitkevičienė
Vievio pradinės mokyklos direktorė                                                                  Alma Reklaitienė

Apsispręsti ir užpildyti prašymus reikia iki 2017 m. balandžio 29 d.

Prašymus (forma FR 0512) gausite mokykloje arba Valstybinėje mokesčių inspekcijoje, Taikos g. 6B , Elektrėnuose. Juos galite atiduoti Mokesčių inspekcijoje, išsiųsti paštu arba užpildytus atnešti klasės auklėtojai, taip pat galima pateikti per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą – http://deklaravimas.vmi.lt , kur paskelbtas prašymo šablonas bei jo pildymo ir pateikimo tvarka. Daugiau informacijos galite surasti VMI interneto svetainėje http://www.vmi.lt arba paskambinus į Valstybinę mokesčių inspekciją.

Mokyklos duomenys: Vievio pradinė mokykla, įmonės kodas 195007693.

Pastaba. Pridedame Jums prašymo (forma FR 0512) pavyzdį su Vievio pradinės mokyklos duomenimis.

 

Prašymo formą FR0512 galima rasti:

Užpildytos formos pavyzdį rasite čia.

Vievio pradinės mokyklos rekvizitai

Paramos gavėjo kodas

195007693

Paramos gavėjo pavadinimas

Elektrėnų savivaldybės Vievio pradinė mokykla

Adresas

Semeliškių g. 38, Vievio m., Elektrėnų sav.

Banko pavadinimas

 AB "Swedbank"

Banko kodas

 73000

Atsiskaitomoji sąskaita

 LT717300010082739875